Елена Tрајчевска
Клуб Спорт 77

„Ние сме компанија која води сметка за кадровската политика и имаме стратегија за развој и надоградба на вработените во сите области. Истражувајќи го пазарот заради потребите за надоградба на знаењата и вештините во дигиталниот маркетинг, дојдовме до Galeksia.“

Не пропуштај ги најновите вести, директно во твоето сандаче