Сара Стојковска

Сара е аналитичар на податоци, со долгогодишно искуство во неколку компании во соработка со клиенти од различни индустрии.


Обработува и анализира извештаи со повеќе од 40 страни, кои содржат над 100 KPIs. Умешноста на Сара за интерпретирање на информацијата од тие податоци, донела раст на многу од клиентите.


Со практични примери од секојдневното работење, ќе ти ја пренесе својата пасија за читање на резулататите во нумерички облик. Google Analytics е особено важен за секој бизнис, па така овој модул е посебно значаен за тебе!

▪️ Презентирани и прочитани над 100 извештаи;

▪️ Креирани извештаи за над 20 различни видови на бизниси.

Не пропуштај ги најновите вести, директно во твоето сандаче