Дигиталниот маркетинг низ годините и што е она што нѐ очекува

Марија Т.
Она што денес ни е познато како дигитален маркетинг е производ на рапидната дигитализација на светот воопшто. Пред повеќе од две децении, кога не постоеја смартфони…