Pearson VUE акредитирани сертификати

Digital Marketing Institute соработува со Pearson VUE во сертифицирање на учесниците што завршуваат со тренинзите овозможени од Galeksia.

 

Тестовите на Pearson VUE се полагани од милиони луѓе годишно. Истите се дел од Pearson, најголемата компанија за едукација во светот со повеќе од 35 000 вработени.

Што е Pearson VUE?

Pearson VUE е глобалниот лидер во компјутерско тестирање за IT, академски, владини, и професионални програми. Во 2011, Pearson VUE има поднесено 10 милиони тестови на светско ниво. Оваа компанија ја менаџира најголемата и најбезбедна мрежа за компјутерско тестирање во светот која што се состои од над 5000 центри за тестирање во повеќе од 175 земји.

Целиот систем на Pearson VUE е наменет за тестирање

Нема пенкало и хартија, целиот тест за сертификатите се полага онлајн во еден од 175-те Pearson VUE центри во светот. Истите центри се оптимизирани за оваа активност, што значи:
  • Нема одземање на внимание,
  • Нема полагање за друг,
  • Нема препишување.
Центрите се спремни за лица со попреченост и имаат инструменти и помагала што би им овозможиле на истите да полагаат без никакви проблеми. Целиот систем на тест центарот е во постојан контакт со Pearson VUE, така да и да се случи некаква непогода, тестот може да се продолжи од таму од каде што застанал.
Резултатите ги добиваш веднаш
Повеќето кандидати ги добиваат нивните резултати веднаш, овозможувајќи и инстантно да си ги планираат следните професионални чекори.
Можност за Pearson VUE сертификат
Со сертифицираните програми на Galeksia, ќе имате шанса да полагате за Pearson VUE сертификат, што ќе ти ги отвори вратите кон глобалниот пазар на кадар за дигитален маркетинг.
ОГРАНИЧЕН БРОЈ НА УЧЕСНИЦИ
Поради максимален квалитет на едукацијата, бројот на учесници во сертифицираните програми е ограничен.

Уписите се во тек, аплицирај веднаш.