Кои се и што се прават твоите идеални купувачи?
Што мислат, чувствуваат, јадат, сакаат, мразат, и им се допаѓа?
И што тие мислат за твојата компанија? Заењето е навистина моќ. А комбинацијата помеѓу знаењето и моќта се фасцинантни.


Овој модул ќе ти ги пренесе техниките за истражување што ќе ти помогнат да се запознаш со идеалните купувачи.
Исто така, ќе дознаеш како да ги истражиш културолошките и индустриските трендови.

Секој ден, истите оние на кои што сакаш да им пристапиш со твојата понуда оставаат голем податочен траг позади себеси. Без правилните алатки и насоки, овие податоци се безначајни. Но, со правилните алатки и насоки, ќе ги имаш најдлабоките увиди во сржта на секој индивидуален купувач.