Проект Dragon Animal Care Center: Грижа и нега на домашни миленичиња

OVERVIEW

RESOURCES

Learning-partner компанија

Dragon Animal Care Center е компанија од Катар која се занимава со услуги и производи наменети за домашни миленици.

Предизвик

Зголемување на видливоста на компанијата на социјалните мрежи.

Решенија

  • Content calendar со предлози за постови на две социјални мрежи: Facebook и Instagram.
  • Email marketing календар со содржини за производите и услугите на центарот.

Цел на решенијата

На локално ниво, оваа компанија има добра репутација и е многу позната заради квалитетот на своите услуги и производи. Добрата репутација се должи главно благодарение на препораките од задоволните клиенти. Со овие активности од проектот, компанијата има за цел да го зголеми своето присуство на социјалните мрежи, заради постигнување на уште поголема видливост и онлајн присуство.

Очекувани резултати

  • Зголемена активност на профилите на Facebook и Instagram, преку редовно постирање за производите и услугите, но и едукативни содржини со цел едуцирање на публиката за специфични аспекти поврзани со здравјето и исхраната на нивните миленици.
  • Можност за интеракција со потрошувачите, одговарање на прашања, но и закажувања на термини.
  • Создавање на редовни email marketing кампањи со цел промоција на производите и услугите, но и активности за потрошувачите.
  • Активирање на онлајн продавница за своите производи.


Со запишување на некоја од програмите на Galeksia, може да очекуваш дека ќе добиеш квалитетна едукација и поддршка од нашите ментори кои ќе ти помогнат да ги искористиш придобивките кои ги нудат нашите Learning Partners.