Проект TBM Group: Зголемување на видливоста на социјални мрежи

OVERVIEW

RESOURCES

Learning-partner компанија

TBM Group е меѓународна компанија со канцеларии во Прага и Скопје, која се занимава со организирање на бизнис конференции на специфични теми од различни индустрии. Овие дводневни конференции се наменети за професионалци од разни области.

Предизвик

Креирање на стратегија и активности со насоки за подобрување на видливоста на брендот на социјалните мрежи.

Решенија

 • Social Media Calendar за Facebook и Instagram
 • Предлози за промоција и комуникација на Twitter 
 • Email marketing календар со предлози за кампањи
 • SEO анализа со насоки за подобрување и подобра оптимизација
 • Предлози за PPC кампањи
 • Анализа на клучни зборови за платени реклами

Цел на решенијата

Да се направи објективна анализа на компанијата во однос на начинот на кој го гради својот бренд. Да ѝ се помогне на компанијата да го зголеми своето присуство на социјалните мрежи.

Очекувани резултати

 • Зголемено присуство на компанијата на социјалните мрежи, преку создавање на активни профили на Facebook и Instagram, со редовно објавување на содржини поврзани со конференциите, при што ќе се запази тонот на објавите, ќе се понудат интересни и атрактивни содржини и ќе се предизвика интеракција со публиката;
 •  LinkedIn профилот ќе се збогати со почесто објавување на релеватни содржини, со цел аголемување на публиката;
 • Twitter профилот ќе стане поактивен, согласно со предложените насоки;
 • Ќе се воспостави пракса за редовни email marketing кампањи;
 • Веб страницата ќе се оптимизира согласно предложените насоки;
 • Ќе се започне со користење на платени кампањи, кои до сега не биле користени, а кои значително можат да помогнат во процесот на зголемувањето на brand awareness. 


Со запишување на некоја од програмите на Galeksia, може да очекуваш дека ќе добиеш квалитетна едукација и поддршка од нашите ментори кои ќе ти помогнат да ги искористиш придобивките кои ги нудат нашите Learning Partners.