Custom обуки за дигитален маркетинг

Galeksia овозможува флексибилни, наменски, и прилагодливи сертифицирани едукативни програми за дигитален маркетинг за твоите вработени.

Со оваа програма се тренираат вработени во светските гиганти!

Со програмата на Galeksia, поддржана од DMI, се тренираат лидерите на маркетинг тимовите на светските гиганти:

Програмата на Galeksia

Нашата програма вклучува сè што им е потребно на твоите вработени за да станат лидери во дигитален маркетинг.

Certified Digital Strategy & Planning Specialist

Certified Digital & Social Selling Specialist

Certified Search Marketing Specialist

Certified Social Media Marketing Specialist

Professional Diploma in Digital Marketing

Ќе ти помогнеме да направиш дигитална трансформација

Нашите ментори ќе работат заедно со твоите вработени за да ги надоградат нивните способности во согласност со потребите на твојот бизнис. Тоа ќе го направиме во 5 едноставни чекори:
1
Ќе ги идентификуваме слабостите и силните страни на твојот бизнис
2
Ќе ја прилагодиме програмата да биде апликативна за твојот бизнис
3
Ќе ги обучиме твоите вработени во дигитален маркетинг во согласност со потребите на бизнисот
4
Ќе го провериме знаењето на твоите вработени по тренингот за да ја потврдиме вредноста на твојата инвестиција
5
Ќе го провериме влијанието на овој тренинг за дигитален маркетинг врз ефективноста на твојот бизнис

Твојата компанија ќе биде во чекор со светските промени

Над 77% од менаџерите во светот се согласуваат дека дигиталниот маркетинг има главна улога во континуираниот развој на компанијата.

КОИ СЕ ПРЕДНОСТИТЕ ОД СЕРТИФИЦИРАН ТРЕНИНГ ЗА ТВОЈОТ ТИМ?

Твоите вработени ќе:

Станат лидери во дигитален маркетинг;
Учат од програма валидирана од Google, Facebook, и IBM;
Ти помогнат да направиш дигитална трансформација на бизнисот;
Се стекнат со способности директно од лидери од дигиталната индустрија;
Можат да ти дадат маркетинг поддршка од внатрешноста на бизнисот;
Сакаат да останат да работат за тебе;
Ти донесат зголемен поврат на инвестиција;
Бидат оценети и наградени за унапредувањето на нивните дигитални вештини.

Дознај како сертифицираните програми на Galeksia ќе ги однесат способностите на твојот тим на ниво парелелно со светските лидери во дигитален маркетинг

Со оваа програма се тренираат вработени во светски гиганти!

Со програмата на Galeksia, поддржана од DMI, се тренираат дигитал маркетинг лидери вработени во светски гиганти: