ШТО ДА ОЧЕКУВАШ

Програмата на Galeksia е дизајнирана за професионалци во продажба на кои им требаат практични вештини. Оваа програма користи видеа, интерактивно учење и практични вежби и овозможува пристап до практично искуство на учење.

ШТО ВЕЛАТ КОМПАНИИТЕ-УЧЕСНИЧКИ

По завршувањето на Digital Marketing Institute програмата за Certified Digital Selling Professional, секторот за бизнис развивање на IBM дошол до 7200 нови можности за продажба со 7% зголеменост во затворени клиенти и намалување од 37% на времето потребно да се затворат клиентите.

Vodafone биле толку задоволни од програмата на DMI што истата ja завршиле 4 000 нивни маркетери во 23 различни пазари низ светот.

Allied Irish Bank (AIB) има огромен раст по завршувањето на DMI програмата. Истата придонела да се стандардизира компетентноста низ департманите во компанијата – дури и вработени од Customer Support секторот биле учесници во програмата за да се запознаат со начинот на кој бизнисот функционира онлајн.

Што нуди Galeksia и кои се главни предности на програмата?

Galeksia е акредитирана од Digital Marketing Institute за сертифицирани тренинзи во областа на дигиталниот маркетинг. На глобално ниво, во изминатите години овие тренинзи овозможја вработување на 94% од учесниците што ги завршиле. Исто така, 80% биле унапредени на подобра позиција до 12 месеци од завршувањето на тренингот. Над 50% од сертифицираните учесници добиле зголемување во платата.

Дали треба да имаме предзнаење за дигитален маркетинг?

Не. Секој што има интерес да научи за дигитален маркетинг може да аплицира за програмата. Целта на оваа обука е да те обучи за сè поврзано со дигиталниот маркетинг од почеток до крај. Не прави никаква разлика дали си почетник, сопственик на компанија, маркетинг професионалец, вработен, апсолвент, или бараш промена на кариерата. Само треба да имаш страст да научиш дигитален маркетинг.

Зошто треба да ја изберам Galeksia наместо други тренинг центри?

Програмата на обуката за дигитален маркетинг е креирана од таканаречениот Industry Advisory Council во кој членуваат претставници на најголемите светски организации. Оваа програма е дел од заедница која брои 70 000+ завршени учесници кои се сертифицирани професионалци и брои 130 едукативни центри низ целиот свет. Galeksia е дел од заедница која ги сетира трендовите и стандардите за дигитален маркетинг низ сите вертикали и пазари. Сертификатите кои ги доделува Galeksia се одобрени од светските лидери како Facebook, Google, IBM и Microsoft.

Дали треба да носам лаптоп?

Да. Додека трае програмата,  твојот лаптоп ќе ти биде главно средство за работа и комуникација со учесниците и предавачите. Со оглед на тоа дека учењето и практичните вежби ќе бидат работени во локална околина, од исклучителна важност е покрај желбата за учење, да го понесеш и твојот лаптоп.

Kако се oдвива тестирањето преку Pearson VUE?

По завршувањето на секоја од сертифицираните програми на Galeskia, се здобиваш со право да полагаш завршен испит. Истиот е администриран од партнерот за компјутерско тестирање за програмите лиценцирани од Digital Marketing Institute, Pearson VUE, преку глобалната мрежа на центри за тестирање.

Испитот е поделен на три дела, а кандидатите треба да постигнат минимум 60% за да го положат испитот. За учесниците на Galeksia, еден ваучер за полагање на Pearson VUE завршен тест е вклучен во цената на програмата.