ШТО ДА ОЧЕКУВАШ

Програмата за Digital and Social Selling е дизајнирана за професионалци на кои им требаат практични вештини.

Членовите на тимот ќе се стекнат со сите вештини кои им се потребни за да ја зголемат продажбата преку користење на он-лајн алатки и социјални медиуми.

Оваа програма користи видеа, интерактивно учење и симулациски вежби, што овозможува практична примена на наученото.

Што велат компаниите кои учествувале на ваков тренинг

По завршувањето на Digital Marketing Institute програмата за Certified Digital Selling Professional, секторот за бизнис развивање на IBM дошол до 7200 нови можности за продажба со 7% зголеменост во затворени клиенти и намалување од 37% на времето потребно да се затворат клиентите.

Vodafone биле толку задоволни од програмата на DMI што истата ja завршиле 4 000 нивни маркетери во 23 различни пазари низ светот.

Allied Irish Bank (AIB) има огромен раст по завршувањето на DMI програмата. Истата придонела да се стандардизира компетентноста низ департманите во компанијата – дури и вработени од Customer Support секторот биле учесници во програмата за да се запознаат со начинот на кој бизнисот функционира онлајн.