Во вториот модул, ќе ги научиш сите аспекти од рекламирањето на социјални медиуми. Во овој модул се вклучени: