На Twitter се трачарите. На Facebook се видеата со мемиња. На Instagram се инфлуенсерите. Луѓето од целиот свет не можат да се заситат од содржина – така што добра содржина значи огромна шанса за глобален бизнис.


Што точно тие што сакаш да ги придобиеш сакаат да видат и споделат? Пред само неколку години, да покажеш правилна реклама на правилна личност беше како наоѓање игла во стог сено. За споредба, денес постојат моќни решенија за менаџирање на содржина со кои се таргетира, избира платформа, и се користи во целост social listening и анализа на конкуренти.

Овој модул покрива клучни делови за сите платформи, како и различните содржински формати на секоја засебно. Исто така, ги покрива неверојатните моќи и пракси за закажување на содржина и како целото тоа да се вклопи во една одлична стратегија.