Во третиот модул, ќе научиш како Pay-Per Click кампањите функционираат во Google Ads, како и самите аукции во платформата и како да ги оптимизираш кампањите. Исто така, ќе научиш како да следиш клучни акции од потрошувачот на вебсајтот, Google Analytics, и многу повеќе! Во овој модул се вклучени: