Facebook е кралот на градење на онлајн заедница, така да самите можности на оваа платформа се од епски пропорции.

Со овој модул, ќе научиш како да разбереш зошто оваа платформа е толку примамлива, како да сетираш Facebook бизнис страна и да изградиш онлајн заедница околу истата. Како да го искористиш огромниот потенцијал на оваа платформа, како да креираш Facebook реклами што продаваат и да се осигураш дека истите се прикажани пред правите луѓе со помош на таргетирање.

Исто така, ќе научиш сè за KPI метрики и како да ги надгледуваш и мериш истите – или во кратки црти, ќе научиш како да пристапиш директно кон 1.6 милијарди луѓе во било кој дел од денот!