Како фунционира YouTube и закупувањето на дигитални билборди? Со визуелно привлечна содржина што носи потрошувачи. Научи како да креираш, менаџираш, анализираш и оптимизираш канал што ќе стане нешто вредно за гледање. Искористи го потенцијалот за продажба на Google Display мрежата. Во овој модул е вклучено: