Display Advertising вклучува транспаренти, текстуални реклами, видео, аудио и др. За разлика од голем дел од она што се прави во search marketing, овој модул можеби изгледа на традиционален, но тоа не значи дека не крие тајни кој секој дигитален маркетер треба да ги знае.