До сега, се стекна со способност, влијание, опсег, податоци, увид, и алатки. Многу, многу алатки. Но сепак, ти требаат цврсти цели, инаку ќе стои сè во место.


Зошто да вртиш кругови низ маало кога крајната цел ти е да одиш во Охрид? Овој модул ќе те научи да ги комбинираш сите модули што ги научи до сега во една одлична дигитална маркетинг стратегија.


Имај јасна визија каде одиш и направи план со активности и буџет, селектирај канали за рекламирање, KPIs (клучни индикатори за резултати) и многу повеќе! Овој модул опфаќа: