Facebook, Linkedin, Instagram, Twitter, Snapchat – платформи има многу. Но, низ сите нив има и огромни можности за раст.

Во овој модул ќе покриеме влезни и излезни стратегии, планирање низ медиуми, дигитални канали, мобилен маркетинг, и маркетинг на социјални медиуми. Ќе разгледаме зошто рекламирањето на содржина е важно и што и како функционира SEM (Search Engine Marketing), affiliate marketing, и автоматизација. Исто така, ќе разгледаме најдобри пракси за display и видео рекламирање.