Зборот треба да се чуе далеку, но истиот да биде пренесен со внимателност. 


Сеењето на содржина е генијален начин максимално да се искористи содржината. Сè се врти околу релевантност. Содржината треба да се „посее“ онаму каде што се наоѓа самата идеална публика. Заради ова, мора да се одбере само најдобрата платена промоција, како и инфлуенсери што имаат вистинско влијание.

Мери го твојот успех, и повтори го тоа што функционира. Ќе ги имаш сите алатки и вештини што се потребни за ласерски прецизна стратегија со која ќе се посејат сите делчиња од содржина на правилното место.