Овој модул ќе ти покаже како да погледнеш во дигиталните податоци од целото човештво. И како да ги примениш истите во комерцијален успех. Ќе добиеш широко знаење за Big Data, Advanced Analytics и вештачка интелигенција (AI).

Ќе се запознаеш со основните рамки и разбирања за тоа како водечките алатки за аналитики се користат за бизнис цели.