Овој модул го покрива развитокот на патот на потрошувачот, што е резултат на новите технологии кои се користат, и како истиот има многу динамична насока во последната декада. Ова, секако, претставува одличен продажбен потенцијал во пазари во кои допрва треба да се допре.

Научи како функционираат социјалните мрежи како еден огромен колектив што мора да одѕвонува со твојата порака и влијание, и како во онлајн светот, личниот брендинг е врвот во дигиталниот маркетинг.

Исто така, ќе научиш како да интегрираш дитални алатки за продажба, што е social selling, чекори во продажбата и како повратот на инвестицијата се менува во овој динамичен свет.