Ова е крајната цел. Слично на алхемијата, твојата цел е да трансформираш надеж и соништа (и твоите и на твоите купувачи) во пари. Секако, овде е тешкото. И дали ако потрошувачот купи еднаш е доволно?


Овој модул го покрива моментот како да ја зголемуваш заедницата на купувачи и како да користиш социјални медиуми за да конвертираш повеќе потрошувачи во купувачи – сè со помош на алатки и платформи.

Задоволи го твојот купувач и остави го импресиониран од твојот бренд. И како со сè дигитално, на крај разгледај што си направил со помош на аналитики и алатки за мерење!