Овде функционира психологијата. Овде подробно ќе разгледаме во потребите и мотивациите на купувачите со цел да се додаде повеќе вредност на содржината што се користи за маркетинг.

Ќе дознаеш како да направиш да се чувствуваат сфатени и прифатени. Не нè сфаќај погрешно – ти навистина ќе го знаеш сето ова бидејќи ќе имаш на располагање многу алатки што ќе ти приложуваат информации за нивните интереси, преференци, и однесувања.

Приложи им содржина што тие сакаат да ја видат. Анализирај како да ги задоволиш нивните потреби. Изгради доверба – и остани си на зборот!