Овде се случува пресудното. И овде контекстот и релевантноста се клучни. Ќе научиш техники за да се осигураш дека ќе се појавиш во социјалните ѕидови на твоите таргет публики и да се појавиш високо во пребарувањата.

На крајот на денот, твојата публика се човечки битија, и тие имаат потреби од информации. Но нивните потреби можат да се предвидат – и да се задоволат со информативна содржина (којашто е зачинета со идеална количина на промотивна содржина).


Ќе научиш да креираш и редактираш содржина за social selling – и на која платформа да ја пласираш. Исто така, ќе научиш како да направиш мрежа од следбеници-потрошувачи што ќе го сакаат она што им го пласираш. И на крај, ќе знаеш да ги анализираш податоците за да ги подобриш добрите кампањи и истите да ги направиш феноменални.