Автоматизацијата не е над инспирацијата, но сепак го олеснува животот на маркетерот. Истата си фунционира под нашето будно око, тивко и без грешка.

Ќе разгледаме како најдобрите компании имаат огромна предност со користење на CRM софтвер којшто им помага во продажбата и негувањето на потенцијални купувачи. Ќе разгледаме клучни концепти за маркетинг автоматизација, почнувајќи од пронаоѓање, менаџирање, до негување на потенцијални купувачи – и сето тоа да е автоматизирано.

На крај, ќе научиш како да ги анализираш податоците од автоматизацијата за креирање извештаи.